Miesięczne intencje modlitewne grupy adoracyjnej na rok 2021 r.

Luty:

O ustanie epidemii, za osoby chore, cierpiące i w podeszłym wieku, o wszelkie łaski potrzebne dla nich oraz dla całej służby zdrowia.

Marzec:

O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i o błogosławione owoce wszystkich postanowień i praktyk wielkopostnych, a zwłaszcza sakramentu pojednania.

Kwiecień:

O dar dobrych i licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych do służby w Kościele.

Maj:

W intencji maturzystów, studentów i egzaminujących o światło Ducha Świętego oraz dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej o przyjaźń z Panem Jezusem.

Czerwiec:

O umiłowanie Najświętszego Serca Jezusowego, i o łaskę, by nasze serca stawały się na wzór serca Jezusa: ciche i pokorne.

Lipiec:

O miłość, szacunek oraz pojednanie w naszych rodzinach i wspólnotach. 

Sierpień:

O łaskę trzeźwości w naszych rodzinach, wspólnotach i całym narodzie.

Wrzesień:

O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, dla nauczycieli, wychowawców i katechetów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Październik:

O wstawiennictwo Maryi, Królowej Różańca św. w intencjach członków róż różańcowych i wszystkich czcicieli różańca św.

Listopad:

O miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego dla wszystkich naszych bliskich zmarłych i dusz w czyśćcu cierpiących.

Grudzień:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.