Modlitwy Misyjne na każdy dzień tygodnia

NIEDZIELA

Boże, prawdo odwieczna, wierzymy w Ciebie. Nasza siło i nasze zbawienie, ufamy Tobie. Kochamy Ciebie z całego serca. Prosimy Ciebie, spójrz życzliwie na Twoich synów i córki, którzy są pasterzami Twojego Kościoła. Umocnij w nich wiarę i napełnij ich swoją łaską, aby ludzie, pośród których będą posługiwać, doświadczyli Twojej miłości i zbawienia. Amen.

PONIEDZIAŁEK

Boże, dobroci nieskończona, kochamy Cię z całego serca. Otaczaj swoją opieką synów i córki, którzy pracują dla dobra Twoich ludzi. Umacniaj ich w zdrowiu fizycznym i psychicznym, aby byli światłem i pocieszeniem dla tych, którzy są głodni, chorzy i bezdomni. Daj im siłę, aby mogli nieść pomoc ludziom uciśnionym i odrzuconym. Bądź źródłem miłości i współczucia. Amen.

WTOREK

Boże, który objawiłeś nam siebie w Trójcy Świętej, prosimy Ciebie, otaczaj opieką tych wszystkich, których powołałeś do życia konsekrowanego. Ich drogi często są naznaczone niezrozumieniem, samotnością i niepowodzeniem. Strzeż ich przed niebezpieczeństwem obojętności i oschłości duchowej, która jest przyczyną niechęcenia i rezygnacji. Wskazuj im drogę w poszukiwaniu pocieszenia i miłości, której źródłem jest Najświętsze Serce Jezusa. Amen.

ŚRODA

Boże, prawdo nieskończona, wypełnij serca tych, których powołałeś do swej służby, aby mogli płonąć miłością do Ciebie i do innych ludzi. Niech ich zapał i gorliwość będą światłem rozjaśniającym ciemności grzechu, który jest obecny w świecie. Niech Serce Jezusa żyje w sercach wszystkich ludzi. Amen.

CZWARTEK

Boże nasz, współczujący, błogosław swoich misjonarzy i pocieszaj ich, kiedy czują się samotni, tak jak Jezus pocieszał swoich uczniów w Ogrodzie Oliwnym. Wlej w ich serca swojego ducha, aby Jego obecność towarzyszyła im w ich posługiwaniu na większą chwałę Twojego Syna. Amen.

PIĄTEK

Boże, Stwórco wszechświata, obdarz swoich misjonarzy zrozumieniem dla ludzi i kultur, które są im obce. Daj im zdolność uczenia się nowych języków, a także cierpliwość w przystosowaniu się do różnych zwyczajów. Obdarz ich spokojem w akceptowaniu rzeczy, których nie mogą zmienić. Amen.

SOBOTA

Boże, źródło wszelkiej mądrości i wiedzy, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, pośród których pracują nasi misjonarze. Prosimy Cię, aby mogli oni dostrzegać dobroć wypełniającą serca misjonarzy. Niech Duch Święty oświeca ich, aby praca misjonarzy zaowocowała pokojem i miłością. Amen.