Nabożeństwo majowe przy grocie Matki Bożej w werbistowskim parku

Litania z „Chludowianami”

30 maja 2022

W minioną niedzielę, choć wiał chłodny, raczej marcowy niż majowy wietrzyk, z parku należącego do Domu Misyjnego niósł się pobożny śpiew. To tutejszy Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie razem z gospodarzami – misjonarzami werbistami – zaprosił mieszkańców na nabożeństwo majowe. Przewodniczył mu o. Wojciech Grzymisławski SVD.


To już kolejne takie wydarzenie przy parkowej grocie Matki Bożej z Lourdes. Już w ubiegłym roku Chludowianie śpiewali tu na cześć Maryi poświęconą jej litanię, a pozostali uczestnicy zajęli miejsca po drugiej stronie niewielkiego stawu. I misjonarzom, i wiernym spodobała się taka forma modlitwy w nastrojowej scenerii, zabytkowego parku.

W tym roku nabożeństwo prowadził domownik o. Wojciech Grzymisławski, który także wygłosił kazanie. Po odśpiewaniu litanii zespół zaintonował kilka pieśni. Ważnym punktem wieczornej modlitwy było odmówienie dziesiątki różańca w intencji pokoju na Ukrainie, a na zakończenie aktu ofiarowania się Matce Bożej.

Fot. Franciszek Bąk SVD