W Chludowie po raz trzeci odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego

Pan pokolorował swoje słowo rozmaitym pięknem

30 stycznia 2022

III niedziela zwykła w roku już nie jest taka zwykła. Przynajmniej w Chudowie. Od kiedy w 2020 r. Papież Franciszek ogłosił ją Niedzielą Słowa Bożego, w tutejszym kościele parafialnym z inicjatywy i pod przewodnictwem o. Jana Wróblewskiego SVD odbywa się Nabożeństwo Słowa Bożego. Można powiedzieć, że dzień ten w Chludowie jest od 3 lat tradycyjnie niezwyczajny. Potwierdziła to tegoroczna niedziela 23 stycznia.


Tego dnia po południu w kościele przed ołtarzem stanął pulpit, na którym spoczęła, wniesiona w procesji podczas nabożeństwa, Księga Pisma Świętego. W tym roku motywem przewodnim liturgii było światło, które nawiązywało do jej tematu: „Jezus Chrystus światłością świata”. Po odśpiewaniu pieśni ku czci Ducha Świętego rozpoczęła się część główna, celebracja Słowa.

– Ojciec św. Franciszek w Liście Apostolskim „Aperuit illis” pisze tak: „Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosiłem, aby «jedna niedziela [w ciągu roku została] w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem” (Misericordia er misera, 7) – przypomniał o. Wróblewski, rektora miejscowego Domu Misyjnego. – W tym kontekście warto przypomnieć słowa św. Efrema: „Któż jest zdolny, aby pojąć, o Panie, wszystkie bogactwa jednego tylko z Twoich słów? Jest o wiele więcej tego, co nam umyka, od tego, co udaje nam się pojąć. Jesteśmy jak spragnieni, którzy piją ze źródła. Twoje słowo ma wiele różnych aspektów, tak jak liczne są perspektywy tych, którzy je badają. Pan pokolorował swoje słowo rozmaitym pięknem, aby ci, którzy je zgłębiają, mogli kontemplować to, co im opowiada. Ukrył w swoim słowie wszystkie skarby, aby każdy z nas znalazł bogactwo w tym, co kontempluje”. (Komentarz do Diatessaronu, 1). O. Jan podkreślił, że niedzielne Nabożeństwo Słowa Bożego to czas, kiedy oczy naszych serc kierują się ku Chrystusowi, który jest „Światłością Świata”.

– Pragniemy usiąść i słuchać w mocy Ducha Świętego oraz zaczerpnąć z tego źródła, aby następnie zawołać do Boga: „Amen, amen” (Ne 8,6) – dodał.

Po tych słowach nastąpiła główna część adoracji Słowa Bożego – lektura Pisma Świętego. Komentarze opracowane przez ojca rektora czytał Sławek Lektarski, a lekcje – Katarzyna Pieszak i Leon Kozanecki, natomiast Ewangelię –  o. Wojciech Grzymisławski SVD. Pieśni i psalmy, nadając wzniosłości i wzbogacając piękno liturgii, wyśpiewała schola: Ewa Gramsch-Bazan z mężem Darkiem oraz Marlena Chwiłkowska. [Wszystkie teksty biblijne i komentarze do nich w załączniku, pod zdjęciami]. A potem Kazanie na Górze z Ewangelii św. Mateusza czytała cała wspólnota zgromadzona w kościele.

Jak zwykle wierni uczestniczący w nabożeństwie indywidualnie oddali cześć Pismu Świętemu. W wielkim skupieniu, nieśpiesznie, każdy podchodził do pulpitu, gdzie była wyeksponowana  Księga Pisma Świętego, zatrzymywał się na chwilę, zapalał świeczkę od paschału i wziąwszy Ewangelię św. Jana, oddawał pokłon Słowu,  wypowiadając zdanie z Psalmu 119,105: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.

Po kilkunastu minutach w świątyni paliło się kilkadziesiąt świec, które rozjaśniały przyciemnione wnętrze kościoła, a uczestnicy nabożeństwa, trzymając świeczki na egzemplarzu otrzymanej Ewangelii św. Jana, rozpoczęli modlitwę wiernych, do której wezwał prowadzący. Także ta modlitwa skupiała się na niesieniu Słowa Bożego:

Zgromadzeni wokół Świętej Księgi słowa Bożego, zanieśmy do Boga nasze prośby wołając:

CHRYSTE, SŁOWO ŻYCIA, WYSŁUCHAJ PRÓŚB NASZYCH
  1. Panie, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby potrafili w życiu codziennym świadczyć o tym, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, który masz moc dać człowiekowi zbawienie.
  2. Panie, prosimy Cię za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów oraz tych, których wzywasz do głoszenia Twojego słowa, aby docierali z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi na ziemi.
  3. Panie, prosimy Cię za rządzących, aby napełnieni Twoją łaską i umocnieni modlitwą postępowali uczciwie i podejmowali mądre decyzje, służące dobru całej naszej ojczyzny.
  4. Panie, prosimy Cię za chorych, opuszczonych, samotnych i cierpiących jakikolwiek niedostatek, aby napotykali ludzi gorliwych i spieszących im z pomocą.
  5. Panie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, za tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny, aby dostąpili łaski Twojego miłosierdzia.
  6. Panie, prosimy Cię za nas, uczestniczących w nabożeństwie Słowa Bożego, aby moc Twojego słowa oczyściła nasze serca i uzdolniła każdego z nas, do czytania, słuchania i głoszenia słowa, które od Ciebie jest natchnione i pożyteczne do wszelkiego działania.

Po przedstawionych prośbach, wierni odmówili „Ojcze nasz…” Popołudniową liturgię zakończyło błogosławieństwo Księgą Słowa osób obecnych i 60 uczestniczących online.

Każdy wychodzący z kościoła wybierał z koszyczka karteczkę z cytatem z Pisma Świętego – oczywiście związanym ze światłem.

Biorąc pod uwagę rzeczywistość pandemii, można zauważyć, że nowe nabożeństwo przyciąga do chludowskiego kościoła z roku na rok coraz większą grupę wiernych.

Wkrótce opublikujemy galerię zdjęć, a tymczasem całe nabożeństwo można znaleźć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=cOgql5o8Awo&t=421s

Anna Kot
Fot. Franciszek Bąk SVD

Liturgia słowa