Biblia jest o Bogu – III katecheza biblijna o. Józefa Mazura


To już trzecie spotkanie z o. Józefem Mazurem SVD, który dzieli się z nami wiedzą o Biblii.

W sobotę 22 lutego zaczęliśmy katechezę zwyczajowo od półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Potem udaliśmy się do salki misyjnej, gdzie o. Mazur rozpoczął wykład od modlitwy do Ducha Świętego: „Przyjdź Duchu Święty… Przyjdź ze swymi darami… otwórz nasze serca, dusze i  umysł…” Następnie polecił nam przeczytać fr. Ewangelii wg św. Mateusza 5,27-30. Pouczył nas, że każdy tekst biblijny należy zawsze przeczytać minimum trzy razy i zadawać sobie pytanie: gdzie tu jest Bóg? I szukać na nie odpowiedzi. Do skutku. Bo – jak przypomina nam wiele razy – Biblia to księga mówiąca o Bogu – za pomocą różnych opowieści, historii i gatunków literackich.

Jak zwykle, katecheza skończyła się rozmowami przy kawie i herbacie. Następna w marcu.

Fot. Franciszek Bąk SVD